OBM Legal White

Exoneratie OBM Legal Consulting

Thuis /
Exoneratie OBM Legal Consulting 

Exoneratie OBM Legal Consulting

Mei 2020

(1) Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van elke website (“Website”) van OBM Legal Consulting en op alle informatie die wordt verstrekt of aanbevelingen die worden gedaan (“Informatie”) op of via de Website.

Gebruiksvoorwaarden

(2) De algemene voorwaarden van OBM Legal Consulting zijn van toepassing op elke rechtsverhouding die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website. De algemene voorwaarden van OBM Legal Consulting zijn op verzoek beschikbaar en kunnen ook op deze Website worden gevonden onder ’terms and conditions’. Ga direct naar onze algemene voorwaarden.

(3) Het materiaal of de inhoud op de website wordt alleen voor algemene informatieve doeleinden verstrekt. De Informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Gebruikers mogen niet op de Informatie vertrouwen zonder juridisch advies in te winnen.

(4) OBM Legal Consulting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het volgende: enig verlies of andere schade in verband met het gebruik van of het onvermogen om toegang te krijgen tot de Website of de Informatie, inclusief verlies of schade veroorzaakt door een virus of door de onjuistheid of onvolledigheid van (i) de Informatie, (ii) informatie verstrekt op of via een website waarnaar de Website verwijst, of (iii) informatie verstrekt op of via een website die naar de Website verwijst. informatie geplaatst op de Website zonder voorafgaand overleg met ons.

Een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in de zin van dit artikel is niet van toepassing op verlies of schade als gevolg van opzettelijk roekeloos of opzettelijk wangedrag van de kant van OBM Legal Consulting.

Auteursrecht en handelsmerk

(5) Tenzij anders vermeld, is OBM Legal Consulting de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Informatie, inclusief het auteursrecht.

(6) Toestemming wordt verleend om de Website en de Informatie te bekijken, maar de Informatie mag niet worden gewijzigd en een verwijzing naar deze Gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden moet worden opgenomen bij een dergelijke kopie.

HEEFT U ADVIES NODIG VAN ONZE EXPERTS?